Ako ay nagtatrabaho malayo mula sa aming tahanan - dapat ko pa bang pasusuhin ang aking anak

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Maraming kababaihan sa ngayon ang nagtatrabaho malayo sa kanilang tahanan. Ito ay nagpapahirap para sa isang Ina na bigyan ang kanilang anak ng purong gatas ng Ina sa unang 6 na buwan. Pero ang inyong anak ay maaaring magkasakit kung hindi makasususo. Ang isang nagtatrabahong Ina ay hindi kailangang mamili sa pagitan ng pagtatrabaho o kalusugan ng kanyang anak.

Ito ang dahilan kung kaya't kailangan ng tulong ng mga nagtatrabahong Ina. Yung ibang trabaho, pinapayagan ang Ina na dalhin ang kanyang anak sa loob ng ilang buwan. Ito ay nagpapadali sa pagpapasuso. Kung ang Ina ay mayroong pag iiwanan sa anak sa malapit na lugar, maaari syang magpasuso sa maghapon sa oras ng kanyang pahinga. Yung ibang mga amo ay nag-o-organisa ng mga lugar kung saan pwedeng alagaan ang mga sanggol para maging malapit sa mga magulang ang kanilang mga anak. 

Narito ang mga paraan para masiguro na ang iyong sanggol ay makakukuha ng purong gatas ng ina habang ikaw ay nagtatrabaho:

  • Panatilihing malapit sa iyo ang iyong sanggol sa loob ng anim na buwan.
  • O magkaroon ng kasama na magdadala sa sanggol sa iyo sa oras ng pagpapasuso.
  • Kung kasama mo ang iyong sanggol, pasusuhin mo lamang siya sa iyong suso, Kung katabi mo siyang matulog sa gabi, mas marami siyang masususo, makakatulong ito para magkaroon ka ng sapat na gatas.
  • Yung ibang mga babae nakikiusap sa kaibigan o kamag-anak, tulad ng lola ng sanggol, na pasusuhin ang kanyang sanggol. Kung gusto mong ibang babae ang magpasuso sa iyong anak, siya ay kailangang sumailalim sa pagsusuri sa HIV at wala siyang panganib na mahawahan habang siya ay nagpapasuso.
  • Ang isa pang paraan na ang ina ay makapagbigay ng kanyang gatas sa araw ay kung magkakaroon siya ng oras habang nasa trabaho para kunin ang kanyang gatas mula sa kanyang dibdib. Tapos may isang tao ang magpapasuso nito sa kanyang anak. Makukuha mo ang iyong gatas gamit ang iyong kamay, dalawa o tatlong beses bawat araw, at ipadala o itabi ang iyong gatas para ipasuso sa iyong sanggol.

MAHALAGA: Ang gatas na hindi mapapanatili na malamig ay mapapanis at kailangan ng itapon. Kung ang gatas ay amoy maasim o kakaiba, itapon ito. Ang sirang gatas ay maaaring magdulot ng sakit sa bata.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil010808