Aling mga paniniwala ang nagiging dahilan ng hindi pagkakasundo sa pamilya

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Umiiral pa rin sa maraming bansa ang hindi pagkakapantay ng kasarian at ang hindi patas na ugnayan sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan. Ang hindi pagkakapantay-pantay na ito ay kadalasang nag-uugat sa paniniwalang nakasasama at mai, tulad ng:

  • Ang kalalakihan ay nakaaangat sa masa kababaihan.
  • Ang kababaihan ay walang-halaga at pabigat sa kanilang mga pamilya.
  • Ang mga kalalakihan ang tanging may karapatang magmamay-ari kaysa mga kababaihan.
  • Kung anuman ang nangyayari sa loob ng pamamahay ay pribado.

Maraming pamilya ang mas pinahahalagahan ang mga lalaki kaysa mga babae dahil ang mga lalaki ay mas nakatutulong sa pagdami ng yaman ng pamilya, susuporta sa kanilang mga magulang sa katandaan, nagsasagawa ng mga seremonya pagkatapos mamatay ang kanilang mga magulang at magdadala ng apelyido. Dahil dito, ang mga batang babae ay madalas sandali lang pinasususo, kaunti lang ang binibigay na pagkain at pangangalagang medikal, at hindi pinag-aaral, o sandali lamang pinag-aaral.

Sa maraming pamayanan, ang isang babae ay hindi maaaring magmay-ari o magmana ng ari-arian, kumita ng pera, o mangutang. Kung siya ay didiborsyohin, hindi niya maaaring makuha ang kanyang mga anak o ang kanyang mga gamit. Kahit pa may mga karapatang ligal ang isang babae, ang mga tradisyon ng kanyang pamayanan ay kakaunti lamang ang binigigay na kontrol sa kanyang buhay. Kadalasan, ang isang babae ay hindi maaaring magpasiya kung paano gagastusin ang pera ng pamilya o kung kailan dapat magkaroon ng pangangalagang pangkalusugan. At hindi rin maaaring maglakbay o makilahok sa mga pagpapasiya ng pamayanan nang walang pahintulot ang kanyang asawa.

Kapag ganitong pinagkakaitan ng kapangyarihan ang kababaihan, talagang kakailanganin nilang umasa sa kalalakihan upang sila ay mabuhay. Dahil dito, hindi sila makahingi ng mga bagay na ikagaganda ng kanilang buhay. Wala sila kadalasang kapangyarihan sa kanilang relasyon sa kanilang mga asawa, walang kontrol kung kailan at ilan ang magiging anak, o makialam mga relasyon ng kanilang asawa sa ibang babae.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil021003