Ang ang karaniwang sanhi ng mga paso

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Ang paso o banli ng balat ang mga karaninwang malalang pinsala sa mga bata. Ang mga paso ay madalas na nagdudulot ng permanenteng pilat, at ang iba ay nakamamatay. Ang karamihan nito ay naiiwasan.

Ang isa sa pinakakaraniwang uri ng paso ay ang direktang madikit sa apoy o ang mahawakan ang maiinit na ibabaw o takip.

Ang isa pang mahalagang dahilan ng paso ay ang mabanlian ng mainit na likido o pagkain.

Ang mga bata ay maaari ring magkaroon ng serious shock o pagkasungkung sila ay madikit sa kuryente.

Sources