Ano ang aking magagawa para matigil ang karahasan ng aking partner

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Hindi mapipigilan ng babae ang karahasan ng kaniyang partner, pero mayroon siyang magagawa sa paraan ng kaniyang pagtugon sa kaniya. Maaring subukan mag-plano nang masa maaga kung paano niya maililigtas ang sarili at ang kaniyang mga anak hanggang hindi tumitigil ang karahasan.

Gumawa ng planong pagligtas, kasama ang:

  • kaligtasan bago mangyaring muli ang karahasan
  • kaligtasan habang may karahasan
  • kaligtasan kung handa nang umalis

Isipin ang mga bagay na ito kahit naiisip na hindi na mauulit muli ang kaharasan.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil020115