Ano ang dapat kong gawin kung ako mismo ang nakakaramdam na gustong pagpapakamatay

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Kung ikaw ay matagal ng nakakaramdam ng labis na pagkalungkot; pakiramdam na wala ng pag-asang natitira, wala ng paraan para maayos pa ang mga problema sa araw-araw, at wala ng natitirang kahalagahan para mabuhay pa, maaaring mak-isip na ang pagpapakamatay ang natatanging solusyon. Gayunpaman, nananatiling katotohanan na ang pagpapakamatay ay isang problema, hindi solusyon. Kahit na naiiisip mo na wala ng solusyon sa problema mo sa ngayon, hindi nangangahulugan na wala ng ibang solusyon at hindi mahahanap sa malapit na hinaharap. Ang ibig sabihin lang nito ay hindi pa nakikita ang solusyon ngayon, at kailangan lang kumapit sa buhay.

Isipin ito ng isang minuto: Nararamdaman mo ba na lagi mong ginagawa ang ginagawa mo ngayon? Malamang, may mga pagkakataon sa buhay mo na hindi mo masyadong napansin ang mga panahong hindi naman masama ang nangyayari, baka nga mas maganda pa. Hindi ba ito nangangahulugan na mayroong nagbago sa iyong buhay para ikaw ay malungkot? At kung dahil sa pagbabagong iyan ay nasaktan ka, hindi rin ba ibig sabihin nito na may darating na isa pang pagbabago na mag-aalis ng sakit na iyan? Kaya magtiis nang kaunti at darating ang panahon na magbabago at gaganda ang lahat. Ang buhay ay parang gulong ng saya at lungkot.

MAHALAGANG MGA BAGAY NA DAPAT TANDAAN:

 • Huwag sisihin ang sarili kung nakadarama ng pagpapakamatay. Ang mga pasanin sa buhay ay bahagi ng pamumuhay. Hindi mo ito kasalanan.
 • Ang pagpapakamatay ay hindi ka ginagawang isang masamang tao, o baliw, o mahina, o kapintas-pintas.
 • Hindi rin ibig sabihin nito na gusto mo na talagang mamatay - ibig lang sabihin nito hindi mo lang kinakaya ang dami ng sakit na nararamdaman ngayon. Kung may maglalagay ng pabigay sa iyong mga balikat, ikaw ay babagsak sa kalaunan kung ito ay dadagdagan pa, kahit na pilitin mong tumayo para kayanin ito. Ito ay natural lamang.

Ang mga susunod ay maaaring makatulong sa iyo para malampasan ang pag-iisip na magpakamatay:

 • Makipag-usap sa isang kakilala ( kaibigan, kasintahan, kamag-anak, kakilalang tao o ibang makakaintindi)
 • Magpatingin sa duktor, therapist o health worker
 • Isaalang-alang ang maaaring pagtanggap o idudulot nito sa iyong mga maiiwan
 • Huwag gamiting ang pagpapakamatay bilang ganti o pagpapahiwatig
 • Humanap ng suporta sa mga may parehong sitwasyon, posible sa isang support group o isang katulad.
 • Huwag kumilos nang biglaan.


Sources
 • Felicitas Heyne, Psychologist
 • Audiopedia ID: fil020909