Ano ang dapat kong gawin para sa aking kaligtasan bago maulit ang pananakit

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Magsabi sa pinakamalapit na kapitbahay tungkol sa karahasan. Magbilin na humingi ng tulong kapag narinig niyang siya ay napapahamak. Maaaring isang kapitbahay, lalaking kamag-anak, o isang grupo ng kababaihan o kalalakihan ay pumunta bago ka masaktan.

Humanap ng mapagkakatiwalaang tao na pwedeng tumulong maisaayos ang iyong nararamdaman at kung ano ang maaari mong gawin.

Mag-isip ng isang salita o senyales na makapagsasabi sa mga anak o kung sa isang tao sa inyong pamilya para humingi ng tulong.

Turuan ang mga anak kung paano makahanap ng ligtas na lugar.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil020116