Ano ang dapat kong malaman sa mga palatandaan ng karahasan

From Audiopedia
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/Ano_ang_dapat_kong_malaman_sa_mga_palatandaan_ng_karahasan

Kapag ang isang abusadong relasyon ay naging marahas, mas mahirap itong talikuran. Habang nagtatagal ang babae, mas nagiging makapangyarihan ang lalaki sa kaniya. at mas umuunti ang tiwala niya sa kaniyang sarili. May mga lalaking mas malamang magiging marahas kaysa iba. May mga palatandaang ang lalaki ay magiging marahas. Kapag nakita mo ang alin man sa mga palatandaang ito, at mayroong paraang makaalis sa relasyong ito, pag-isipan nang mabuti.

Wala nang kinalaman ang pag-ibig sa isang tao. Hindi na mababago ng pag-ibig ang isang tao. Tanging ang tao lamang ang makapagbabago sa kaniyang sarili.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil020107