Ano ang dapat kong malaman tungkol sa mga reaksiyon sa trauma

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Pagkatapos makaranas ng trauma ang isang tao, maaaring magkaroon siya ng iba’- ibang reaksiyon, tulad ng:

  • Paulit-ulit na binabalikan ang trauma sa kanyang isip. Habang gising siya, maaaring naaalala niya ang mga masasamang bagay na nangyari. Maaari niya itong mapanaginipan sa gabi o kaya'y hindi makatulog dahil naiisip niya ang mga pangyayari.
  • Namamanhid o hindi na gaanong maramdaman ang emosyon hindi tulad nang dati. Maaaring iwasan niya ang mga tao o lugar na nagpapaalaala sa kanya ng trauma.
  • Nagiging mapagmasid. Kung lagi siyang nakabantay sa anumang panganib, mahihirapan siyang magpahinga at matulog. Maaaring sobra ang reaksiyon kapag nagugulat.
  • Nakadarama ng matinding galit o lubos na kahihiyan tungkol sa pangyayari. Kung ang isang tao ay nakaligtas sa trauma kung saan may mga namatay o malubhang nasugatan, maaaring makonsiyensiya na mas nagdusa ang ibang tao kaysa kaniya.
  • Pakiramdam na hiwalay at malayo sa ibang tao.
  • Nagkakaroon ng mga silakbo ng kakaiba o marahas na pag-uugali, na ikinalilito niya sa kaniyang kinaroroonan.
  • Ang mga taong na-trauma ay maaari ring makaramdam ng pagkabalisa o kalungkutan, o gumamit ng alak o mga gamot nang hindi tama.

Marami sa mga palatandaang ito ay mga normal na tugon sa isang mahirap na sitwasyon. Halimbawa, normal lang na makadama ng galit sa nangyaring trauma, o maging mapagmatyag kung mapanganib pa rin ang sitwasyon. Nguni’t kung ang mga palatandaang ito ay lumalala na at ang tao ay hindi na makatupad sa kaniyang araw-araw na gawain, o kung ang mga palatandaan ay nagsimula makalipas ang ilang buwan nang mangyari ang trauma, ang tao ay maaaring mayroong problema na sa katinuan.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil011510