Ano ang diarrhea o pagtatae at bakit ito mapanganib sa aking anak

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Ang pagtatae ay sanhi ng mga mikrobayong nalulon, lalo na ang mga galing sa dumi ng tao o hayop. Ito y madalas mangyari sa lugar na hindi malinis ang pagtapon ng mga dumi, maling pamamaraan ng kalinisan, kakulangan ng malinis na inumin o kung ang mga sanggol ay di napasuso.

Ang pagtatae ay ikinamamatay ng mga bata dahil nauuubos ang tubig sa katawan, na ikinatutuyo ng bata. Ang mga bata ay mas madaling mamatay sa pagtatae kaysa mga matatanda dahil mas madali silang matuyuan ng tubig sa katawan at agad nawawalang ng sustansiya sa katawan. Kapag nagsimula na ang pagtatae, mahalagang mabigyan ang bata ng mga likidong kasama sa pagkain at ibang inumin, Sa pagsisimula ng pagtatae, kinakailangang mabigyan agad ang bata ng maraming tubig kasabay ng iba nitong kinakaing mga regular na pagkain at sabaw.

Ang batang nagtatae ay naglalabas ng matubig na dumi ng mga tatlo o higit pa sa loob ng isang araw. Habang dumarami ang inilalabas na matubig na dumi, mas nagiging mas mapanganib ang pagtatae.

May mga taong nag-iisip na ang pag-inom ng maraming likido kapag nagtatae ay lalong nakasasama. Hindi ito totot. Ang isang batang nagtatae ay kinakailangang bigyan ng inumin, pasusuhin, nang mas madalas kung maaari. Ang pag-inom ng maraming ikido ay nakatutulong na palitan ng mga nawalang likido sa katawam dahil sa pagtatae.

Sources