Ano ang karaniwang side effects ng combined pills

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Ang pagdurugo ng paminsan-minsan o pagpatak ng dugo ( pagdurugo maliban sa regla). Ang combined pills ay kadalasang pinaiigsi at pinauunti ang regla. Normal ding minsan ay hindi magkakaroon. Ito ang pinakaraniwang side effect ng combined birth control pills. Para mabawasan ang spotting, kailangang inumin ang pill sa parehong oras araw-araw. Kung tuloy pa rin ang spotting, kumausap ng isang health worker at alamin kung ang pagpalit ng dosis ng progestin o estrogen ay makatutulong. Kung hindi ka datnan at nagmintis ka sa pag-inom, ipagpatuloy ang pag-inom ng pills pero, pumunta sa health worker para malaman kung ikaw ay buntis.

Ang pagsusuka, o nausea, o ang pakiramdam na nasusuka, ay karaniwang nawawala pagkatapos ng 1 o 2 buwan. Kung ikaw ay nahihirapan, subukang inumin ang pills kasabay ng pagkain o sa ibang oras. Sa ibang babae, ang pag-inom ng pills bago matulog ay mas nakakatulong.

Ang bahagyang sakit ng ulo ay karaniwan sa mga unang buwan. Makatutulong ang gamot sa sakit. Kung ang sakit ng ulo ay matindi at may pagpapaabo ng paniningin, ito ay malamang na seryosong babala.

Kung naasiwa ka sa mga pagbabago ng katawann pagkatapos uminom ng birth control pills, makipag-usap sa isang health worker. Baka makapagbigay siya ng ibang pill.

Kung ikaw ay binigyan ng ibang pill habang may iniinom pa, tanungin sa health worker kung dapat kang gumamit ng barrier method o hindi makipagtalik habang iniinom ang gamot. Ang ilang antibiotics at ibang gamot ay nagpapahina ng bisa ng pills.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil020424