Ano ang maaari kong gawin kung may kakilala ako na gustong magpapakamatay

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Laging seryosohin ang mga salita ng pagpapakamatay. Kung ang isang tao ay nagsabing na siya ay nag-iisip magpapakamatay, tingnan sila na nagpapahiwatig pagpapakamatay. Agad humingi ng propesyonal na tulong.

Kung may taong nagsabi sa iyo na ilihim ang kanyang hangaring magpakamatay, huwag sumang-ayon. Hindi dapat ilihim ang isang bagay na maaaring magiging dahilan ng kamatayan ng isang tao. Ikaw ay magiging responsable sa pagpapabayang mamatay kapag ito ay iyong inilihim, isang bagay na babagabag sa iyo buong buhay mo, Sa halip, gumawa ng mga hakbang para mapigilan ang pagpapakamatay.

  • Subukan huwag magpahalatang magulat. Ang tao ay balisa na, at kung ikaw ay halatang nagulat sa kanyang sinabi, ang taong ito ay higit na maguguluhan at mababalisa. Manatiling kalmado.
  • Makinig nang mabuti sa lahat ng sasabihin ng tao. Hayaang magsalita ang tao hanggat gusto niya. Makinig maigi para makapagbigay ng suporta hanggat maaari, at intindihing maigi kung ano ang dahilan ng damdamin na magpapakamatay.
  • Aliwin ang tao sa pamamagitan ng mga salitang pampalakas-loob. Gumamit ng tamang salita na nagpapakita ng suporta. Maging malumanay at mapangalaga hanggat maaari.
  • Iparamdam sa tao na ikaw ay may tunay na malasakit. Sabihin sa tao na ikaw ay nagmamalasakit, at ipakita mo na ikaw ay nagmamalasakit.
  • Huwag maging mapanghusga. Huwag tanggihan o kontrahin ang mga sinasabi o nadarama ng tao. Maging mapagkalinga, hindi mapanghusga, pero humingi agad ng tulong. Ito ay maaaring sa mga miyembro ng pamilya o mga kaibigan, basta wala silang kinalaman sa kagustuhan magpakamatay. Ang emergency worker o health worker ay makatutulong din.
  • Kung ang tao ay malamang ng magpapakamatay, huwag siyang iwanan, kahit sandali.
  • Pagkatapos makatanggap ang tao ng tulong at mahina na ang pakiramdam ng pagpapakamatay, tulungan mo siya na makapagkita sa isang health worker at/o therapist. Ang mga pakiramdam ng pagpapakamatay ay kailangang matingnan ng isang professional. Ang mga taong may sapat na kasanayan lamang ang dapat mangalaga sa tao.


Sources
  • Felicitas Heyne, Psychologist
  • Audiopedia ID: fil020916