Ano ang mga dapat kong malaman tungkol sa pag regla

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Ang isang babae na handa nang maging ina ay nireregla minsan sa isang buwan. Ang pag reregla ay isang normal na proseso na maiuugnay sa magandang kalusugan. Ito rin ang pamamaraan ng katawan ng isang babae ng paghahanda sa pagbubuntis.

Ang pagreregla ay karaniwan nang tinuturing na parte ng buhay ng karamihan sa mga kababaihan. Pero marami din sa kanila ay hindi alam kung bakit ito nangyayari at bakit ito paminsan-minsang nagbabago.

Ang bawat babae ay may kakaibang siklo sa pagreregla. Karamihan sa mga kababaihan ay nagreregla kada 28 na araw. Subali't may iba na tuwing 20 na araw lang kung mag regla samantalang ang iba naman ay inaabot ng 45 na araw bago mag regla. Mapapansin na ang panahon sa pagitan ng bawat pag regla ay nagbabago habang nagkaka-edad ang isang babae, o pagkatapos na sya ay manganak, o dahil sa stress.

Ang dami ng "estrogen" na galing sa obaryo ay nagbabago sa loob ng buwanang pagreregla. Sa unang bahagi ng siklo, ang obaryo ay naglaalabas ng "estrogen" na syang naglalagay ng parang makapal na sapin sa obaryo na maaaring tawagin pugad na hihimlayan ng mabubuong bata kung mabubuntis ang babae.

Mga 14 na araw bago matapos ang siklo o buwanang pagregla, ang obaryo ay naglalabas ng itlog. Ito ang tinatawag na "ovulation". Ang itlog ay pumupunta sa isang parang tubo na tinatawag na sinapupunan. Sa panahong ito, ang babae ay masasabing "fertile" at maari syang mabuntis. Kung ang babae ay nakipagtalik, ang itlog na lalaki ay maaaring maki-anib sa kanyang itlog. Ito ang tinatawag na "fertilization" na syang simula ng pagbubuntis.

Kung ang itlog ng babae ay hindi na "fertilize" o hindi nanabuo dahil walang nasalubong na semilya na galing sa lalaki yung mga nabuong lalagyan ng bata ay natitibag at at iyan ang dugong lalabas sa puerta ng babae at regla ang tawag. Pagkatapos ng regla muli na naman gagawa ang obaryo ng "estrogen" na ilalagay sa bahay bata upang ihanda ang sinapupunan kung may mabubuong bata.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil010215