Ano ang mga espesyal na pangangailangang pangkalusugan ng mga batang babae

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Sa pagitan ng edad na 10 at 15, ang katawan ng isang babae ay nagsisimulang magbago. Ito ay maaaring maging kapanapanabik at mahirap na panahon. Ang isang dalagita ay makaramdam na siya ay hindi na isang batang babae o hindi pa isang dalaga - ang kanyang katawan nasa pagitan ng mga ito at nagbabago sa paraang hindi siya sanay. Ang maaring magpahirap pa rito ay ang walang nag-uusap tungkol sa mga pagbabagong nangyayari, kaya hindi alam ng babae kung ano ang dapat asahan.

Isa sa mga pinakamahalagang maaaring gawin ng isang babae upang manatiling malusog ay ang kumain nang mabuti. Ang katawan niya ay nangangailangan ng sapat na protina, bitamina, at mga mineral sa panahon ng paglaki. Ang babae ay nangangailan ng pagkain tulad ng lalaki. Ang kumain nang sapat ay makababawas ng pagkakasakit at mas kagalingan sa pag-aaral, mas malusog na pagbubuntis, ligtas na panganganak, at malusog sa pagtanda.

Kailangan din ng mga babae ng tamang uri ng mga pagkain. Kapag nagsimula na ang buwanang regla ng isang babae, maraming dugo ang mawawala sa kanya bawat buwan. Upang maiwasan ang mahinang dugo o anemya, kailangang mapalitan ang nawalang dugo sa pamamagitan ng mga pagkaing may iron. Kailangan din ng lahat ng kababaihan ng mga pagkaing sagana sa calcium upang mapatibay at mapalakas ang kanilang mga buto.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil020802