Ano ang mga karaniwang dahilan ng pinsala sa pagkalason

From Audiopedia
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/Ano_ang_mga_karaniwang_dahilan_ng_pinsala_sa_pagkalason

Ang pagkalason ay isang seryosong panganib sa mga bata. Ang mga bleach, lason sa insekto at daga, paraffin (kerosene) at sabong panglaba ay maaaring makamatay o permanenteng mapinsala nag mga bata.

Maraming mga lason ang nakamamatay, nagdudulot ng pinsala sa utak, pagkabulag at panghabang-buhay na pinsala kung sila ay:

  • nalululon
  • nalalanghap
  • nadikit sa balat
  • napunta sa mata.
Sources