Ano ang mga karaniwang reaksyon pagtapos may magpakamatay

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Napakahirap mawalan ng isang minamahal dahil nagpapakamatay. Kung ikaw ay may kakilalang nagpakamatay, ang sakit at kalituhan ay mangingibabaw. Ang iba pang karaniwang reaksiyon sa pagpapakamatay ng kaibigan o kamag-anak ay:

Pagtanggi: Sa umpisa, maraming tao ang nasa panahon ng pagtanggi. Hindi sila makapaniwala na ang taong kanilang inakalang kilala nang lubos ay hindi masaya para wakasan ang sariling buhay. Kaya't pilit silang humahanap ng paliwanag sa pagkamatay ng tao (tulad ng aksidente, pagpaslang, sakit, atbp. ). Maaari rin nilang masabing hindi totoo ang pagkamatay. Ito ay kasama sa pagluluksa.

Galit: Maaaring makaramdam ng galit sa taong nagpakamatay. Marahil iniisip mo: 'Paano niya ito nagawa? Inalis niya ang lahat ng panahon na maaari kayong magsama at iniwan ka. Sarili lang niya ang naisip niya!' Ang mga isip na ito ay normal at karaniwan sa mga taong nagluluksa. Mayroon kang karapatang magalit sa desisyon niyang wakasan ang kanyang buhay, na iniwanan ka ng sakit at dalamhati.

Pagsisisi: Maaari mong maramdaman ang labis na pagsisisi, naiisip tulad ng: "Ito ay aking kagagawan. Kung napansin ko lang ang mga palatandaan. Dapat napansin ko ang mga ito para nakagawa ako ng paraan para makatulong'. Itong mga naiisip na ito ay karaniwan din.

Wala ng narramdaman: Ikaw ay maaaring manhid sa ibang pagkakataon at nahihirapang ituwid ang pag-iisip. Ito ay normal na reaksyon sa malalim na pagdadalamhati at pagkagulat.

Pangkaraniwan lamang sa mga taong nawalan ng minamahal dahil nagpakamatay, na dumanas ng pagkalumbay o kahit sila rin ay makaramdam ng papapakamatay.


Sources
  • Felicitas Heyne, Psychologist
  • Audiopedia ID: fil020917