Ano ang nagaganap sa pagpapatingin

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Habang ikaw ay nagpapatingin, ang kumadrona o manggagamot ay magtatanong ng mga naganap sa iyong nakaraang mga pagbubuntis, panganganak, kasama na ang mga naging problema tulad ng pagdudugo o kung ikaw ay may namatay ng anak. Ang mga impormasyon na ito ay makatutulong sa inyo para mapaghandaan ang kaparehas na mga problema sa pagbubuntis mo ngayon.

Ang kumadrona ay maaari ring:

  • siguraduhin na ang babae ay kumakain ng sapat at magmungkahi ng mga paraan para sya ay kumain ng mas maayos na pagkain, kung kinakailangan.
  • magbigay ng iron at folic acid na mga tableta, na makatutulong upang maiwasan ang anemia at depekto sa batang isisilang.
  • suriin ang ina, upang siguraduhing malusog at ang sanggol ay lumalaki ng maayos.
  • magbigay ng mga bakuna upang maiwasan ang tetano o sakit na maaaring makamatay sa mga ina at mga sanggol.
  • magbigay ng gamot upang mapigil ang malarya kung ito ay karaniwan sa lugar.
  • magbigay ng mga pagsusuri para sa HIV at syphilis, kasama ang iba pang mga nakakahawang sakit mula sa pakikipagtalik.
  • magbigay ng mga gamot upang mapigilan na maisalin ang HIV ng isang ina sa kanyang anak.
Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil010717