Ano ang pangkaraniwang dahilan ng pagkahulog

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Ang mga bata ay karaniwang nalalaglag habang sila ay natututong maglakad, tumakbo at lumundag. Karamihan sa mga hulog na ito ay nagdudulot ng gasgas o pasa. Minsan ang mga laglag o dapa ay nagdudulot ng pagkabali ng buto, matinding pinsala sa ulo, ibang uri ng mga matinding pinsala, o kaya'y kamatayan.

Ang mga sanggol na naiiwanang walang bantay ay maaring mahulog mula sa kama, higaan o duyan. Ang mga bata ay maaaring mahulog mula sa hagdan, bintana o balkonahe.

Ang mga bata ay mahilig umakyat. Maaari silang magkaroon ng matinding pinsala kung sila ay mahuhulog mula sa mataas na lugar o madaganan ng bagay na inakyat nila.

Sources