Bằng cách nào sự sạch sẽ trong cộng đồng hệ thống vệ sinh có thể ngăn ngừa bệnh tật

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/B%E1%BA%B1ng_c%C3%A1ch_n%C3%A0o_s%E1%BB%B1_s%E1%BA%A1ch_s%E1%BA%BD_trong_c%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BB%93ng_h%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_v%E1%BB%87_sinh_c%C3%B3_th%E1%BB%83_ng%C4%83n_ng%E1%BB%ABa_b%E1%BB%87nh_t%E1%BA%ADt

Nhiều vấn đề sức khỏe thông thường được giải quyết tốt nhất trong cộng đồng. Khi cộng đồng làm việc cùng nhau để cải thiện vệ sinh, thì mọi người đều được hưởng lợi. Ví dụ:

  • bằng cách phát triển nguồn nước sạch để uống và nấu nướng.
  • bằng cách loại bỏ rác thải theo cách an toàn.
  • bằng làm thoát nước tù đọng ở khu vực giặt rửa, và trong các vũng nước, trong lốp xe, và trong vật chứa hở.
  • bằng cách tổ chức xây dựng nhà vệ sinh trong cộng đồng.
Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi010106