Bakit ako dapat maghintay bago magkaanak

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Mas madaling magpalaki ng isang masayahin at malusog na anak kung maghihintay ka sa panahon na ikaw at ang iyong partner ay handa nang magsimula ng pamilya. Kung ikaw ay nag-iisip nang magkaanak, narito ay ilan sa mga dapat pag-isipan:

  • Maipagpapatuloy mo ba ang iyong pag-aaral?
  • Paano mo matutustusan ang mga pisikal na pangangailangan ng bata-- pagkain, damit, bahay, atbp?
  • Handa ka bang suportahan ang mga pangangailangan pang emosyonal ng sanggol upang lumaki itong isang malusog na bata?
  • Handa bang maglaan ng tulong ang iyong partner sa pagpapalaki ng bata?
  • Paano ka tutulungan ng iyong pamilya?
Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil020808