Bakit dapat akong makipag-usap sa iba pagtapos magpapakamatay ng mahal sa buhay

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Ang pakikipag-usap sa iba ay makatutulong sa iyo, magpapalakas at makapagpapaunawa sa iyong damdamin.

Paligiran ang iyong sarili ng mga taong may suporta sa iyo tulad ng kaibigan at miyembro ng pamilya, at kausapin sila. Tandaang hindi ka nag-iisa. Laging humingi ng tulong kung kailangan. Kumuha ng pagkalinga sa mga taong mahal at pinagkakatiwalaan mo.

Sumali sa isang support group kung mayroon sa inyong lugar. Ito ay isang self-help group na binubuo ng mga taong nawalan din ng minamahal dahil sa pagpapakamatay, na laging nagkikita upang pag-usapan ang kanilnag mga inaalala at tensyon. Sila ay makakaunawa ng iyong pinagdaraanan dahil napagdaanan na din nila ito. , at ikaw ay susuportahan nila, Kung walang ganong grupo sa inyong lugar, pag-isipan ang pagbuo nito.

Magpa-therapy (kung mayroon), o makipag-usap sa health worker o religous leader ng inyong pamayanan dahil ito rin ay makatutulong.

Sources
  • Felicitas Heyne, Psychologist
  • Audiopedia ID: fil020919