Bakit gustong tapusing ng mga batang babae ang kanilang buhay

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Ang mga kababaihang nagdadalaga ay nahaharap sa maraming pagsubok at kahirapan, lalol na sa mga develping countries.

  • Madalas silang hindi pinag-aaral at napipilitang tanggapin ang obligasyon ng gawaing-bahay. Sila ay hindi nabigyan karapatang mamili, kundi ang kalimutan ang kanilang kakayahan o mga ambisyon.
  • Madalas ay hindi na sila pinapayagan makihalubilo sa labas ng kanilang tahanan
  • Minsan hindi na sila pinalalabas ng tahanan
  • Sila ay minsan napipilitang mag-asawa
  • Hindi sila napapayuhan o natuturuan tungkol sa premarital sex, at madalas ay nasasamantala. Ang mga kababaihang ito ay nabubuntis nang maaga at napipilitang tanggapin ang panggutya ng kanilang mga kaibigan at ng lipunan.

Maraming kababaihan at mga batang babae ang hindi masaya, sa kanilang pagharap sa sunod-sunod na pagpipilit sa kanila (mula sa kanilang mga kasama, kanilang pamilya, social media at sa pelikula) upang magmukha at gumalaw sa isang paraan (ayon sa basehan ng tunay na kagandahan). Pakiramdam nila ay sila ay pangit at hindi karapat-dapat mahalin at magustuhan. Ang pakiramdam na ito ang nagtutulak sa kanila upang saktan ang kanilang sarili tulad ng paglalaslas ng pulso o paggamit ng droga.

Sources
  • Felicitas Heyne, Psychologist
  • Audiopedia ID: fil020905