Bakit hindi ko dapat gamitin ang tangkang magpakamatay para 'makapag bigay mensahe' o makapaghiganti

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Pag-isipan mabuti kung ang nag-uudyok sa iyo para magpakamatay ay ang pagbibigay ng mensahe sa iba (ito sa katunayan madalas ang kaso, lalo na ang mga babaeng nagtatangkang magpakamatay). Ang iyong pagkilos ay maaaring dala lamang ng galit, selos, sakit o paghihiganti, kaysa tunay na kagustuhang wakasan ang iyong buhay, na kung sakali ay bugso lamang ng damdamin.

Maaaring maraming beses ka ng nagtangka, na solusyunan ang iyong mga problema na naging dahilan ng iyong labis na sakit at pagdurusa, o para baguhin ang iyong napakabigat na pasanin sa buhay. Maaaring nararamdaman mo na walang nakikinig sa paligid mo, o handang tumulong sa iyo. O kaya naman, ikaw ay nakaranas ng kahihiyan (halimbawa ang iyong asawa ay mayroong iba, o iniinsulto o minamaltrato ka ng iyong). Alinman sa nabanggit ang iyong dahilan, naghahanap ka lang ng paraan para pagbayarin mo sila at parusahan mo sila.

Maaaring mayroon kang mga iniisip tulad ng: "Kung sakaling mamatay ako/kung mamatay ako ..."

... Magsisisi sila sa ginawa nila sa akin. ... Pakikinggan na nila sa wakas ang sinasabi ko at maniniwalang totoo ang sinasabi ko. ... Maiisip nila na talagang nangangailangan ako ng kanilang tulong at suporta. ... Mamahalin nila ako nang nararapat sa akin. ... Makokonsiyensiya sila at hihingi ng kapatawaran ko. ... Sila ay magbabago ng kanilang pag-uugali.


Kadalasan, (mga 99. 90% ng oras) ang inaasahan ay hindi nangyayari. Sa halip, ikaw ay mabubuhay at haharap sa mas maraming pagsisi at pangungutya dahil inilagay mo sa kahihiyan ang iyong pamilya dahil sa iyong tangkang pagpapakamatay o ituturing na may problema sa pag-iisip. At kung sakaling ang pagtatangka ay matagumpay, ikaw ay patay na rin naman kaya hindi mo na makikita ang epekto nito sa ibang tao. HIndi ka na makapagsasaya sa maaaring pagdalamhati, kalungkutan o pagmamahal ng iba dahil wala ka na.

MAHALAGA: HUWAG gamitin ang tangkang pagpapakamatay para 'magbigay ng mensahe' sa iba.


Sources
  • Felicitas Heyne, Psychologist
  • Audiopedia ID: fil020913