Bakit kailangan ko pangalagaan ko ang aking sarili pagtapos may nagpakamatay

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Marami sa mga tao ang walang masyadong alam ng tungkol sa pagpapakamatay, at sila ay nag-aalinlangan na pag-usapan ang tungkol dito. Ang iba ay maaaring walang pakialam, o sinasadyang magsalita ng mga nakakasakit o malupit na pahayag tulad ng: " Ang kapatid mong babae ay nagpakamatay dahil siya ay nababaliw". Sa maraming bansa, mayroon pa ring malaking kahihiyan ang nakadikit pagpapakamatay. Mahalagang pangalagaan mo ang iyong sarili.

Mag-ingat kung sino ang sasabihan mo tungkol sa nagpakamatay. Siguradong mayroon kang mapapagsabihan sa pamilya at kaibigan pinagkakatiwalaan, ay ipahiwatig ang iyong nararamdaman tungkol sa nagpakamatay. Ngunti kung may mga tao na nakaalam nito sa pamamagitan ng mga tsismis at tinanong ka tungkol sa iyong mahal sa buhay, sabihing, "mas mabutinghuwag na lang nating pag-usapan", o marahang magsabi ng kung ano para tanggihan ang pagsagot. Huwag pumayag na may magpilit sa iyong magsalita na hindi bukal sa loob mo.

Bigyan ng oras ang iyong sarili para maghilom. Lumayo sa sinuman o anumang magbibigay ng problema sa iyo. Lumayo sa mga tao at lugar na bumabagabag sa iyo. Kung may nagsalita sa iyo ng nakakagalit, lumayo agad hanggat maaari.

Sa kalaunan, pagkatapos mawala ang pagkagulat sa mga nangyari, at ang maganda na ang iyong pakiramdam, maaari mo ng harapin ang mga taong walang pasintabi sa salita. Ngunit ito ay kung malakas ka na sa iyong pakiramdam at kaisipan, at nalagpasan na ang pagdadalamhati.

Sources
  • Felicitas Heyne, Psychologist
  • Audiopedia ID: fil020920