Bakit kailangan kong mas higit na mag-iingat sa mga matatandang lalaki

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Ang ibang mga babae ay naaakit sa matatandang lalaki. Ang pagsama sa matandang lalaki mukhang exciting, lalo na kung siya ay kilala o importante sa pamayanan, o kung siya ay may at makabibili ng mga gamit. Sa ibang lugar, ang lalaki na ibinibili ng maraming regalo ang kaniyang girlfriend ay tinatawag na "Sugar Daddy".

Madalas, ang babae na sumasama sa matandang lalaki ay nagkakaroon ng pakiramdam na siya ay ginagamit lang para sa sex o minamaltrato, lalo na kapag ang lalaki ay may asawa o may iba pang mga babae.

Minsan ang matandang lalaki ay mas nakakapilit sa batang babae na magtalik kaysa mga lalaking kanyang ka-edad lalo na kung may kapangyarihan sa kaniya.

Sa kmarimng pamayanan, mas maraming babae, bata man o nakakatanda, ang nagkaka-impeksyon ng HIV kaysa sa ibang grupo. May higit pang mga panganib para sa mga babae na makipagtalik sa matandang mga lalaki, sapagkat ang matandang lalaki ay mas malamang na nahawaan ng HIV. Ngunit ito ay maaring mangyari sa lalaki na anuman ang edad.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil020817