Bakit kailangang ingatan ko ang aking sarili habang ako ay buntis at sa panahon ng panganganak

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Marami sa ating mga kababaihan ang hindi nagiintindi ng tamang pagaaruga sa panahon ng pagbubuntis sa kadahilanan wala silang karamdaman na sakit. Ngunit hindi ibig sabihin na kung maayos ang pakiramdam ay walang problema sa ating pangangatawan. Karamihan ng mga problema sa pagbubuntis at panganganak tulad ng mataas na presyon ng dugo o ang sanggol ay suhi ay kadalasang walang binibigay na senyal. Ang isang buntis ay kinakailangan magpa konsulta ng regular upang masuri ang kanyang katawan ng isang komadrona o manggawang-pangkalusugan bihasa sa pagbibigay ng pangangalaga at malaman kung ang kondisyon niya ay maayos. Ang mabuting pangangalaga sa panahon ng pagbubuntis ay makakatulong upang maiwasan ang mga problema na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng ina at sanggol.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil010208