Bakit ko dapat planuhin ang aking pamilya

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Bawat taon, kalahating milyong babae ang namamatay mula sa mga problema sa pagbubuntis, panganganak at hindi ligtas na pagpapalaglag. Maaaring mapigilan ng pagpaplano ng pamilya ang karamihan sa pagkamatay na ito. Halimbawa, makapipigil ang pagpaplano ng pamilya sa panganib mula sa pagbubuntis na:

  • Masyadong maaga. Mas malamang na mamatay sa panganganak ang mga babaeng mababa sa edad 18 dahil hindi pa lubos ang paglaki ng kanilang katawan. Mas malaki rin ang tsansang mamatay ng kanilang sanggol sa unang taon.
  • Masyadong huli. Mas maraming panganib ang hinaharap sa pagbubuntis ng matatandang babae, laluna kung mayroon silang ibang problema sa kalusugan o nagkaroon na ng maraming anak.
  • Masyadong magkakalapit. Kailangan ng katawan ng babae ng panahon para makabawi sa pagitan ng mga pagbubuntis.
  • Masyadong madami. Mas malaki ang panganib ng babaeng sobra sa 4 ang anak na mamatay mula sa pagdurugo at iba pang sanhi matapos manganak.


Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil020403