Bakit mahalaga ang nutrisyon para sa aking kalusugan

From Audiopedia
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/Bakit_mahalaga_ang_nutrisyon_para_sa_aking_kalusugan

Maraming mga sakit ang pwedeng maiwasan kung tayo ay mayroong sapat na mga tamang pagkain. Ang babae ay kailangan ng sapat at masusustansyang pagkain para magampanan ang kanyang mga araw-araw na gawain upang hindi sya magkasakit at para magkaroon ng ligtas na panganganak at malusog na mga supling. Subalit, sa buong mundo laganap ang mga kababaihan na nagdurusa dahil sa kakulangan sa nutrisyon, Maraming pwedeng maging bunga ang kakulangan sa nutrisyon tulad ng panghihina, pagka upos, pagka balda, at ang pagkakaron ng mahinang katawan.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil010402