Bakit mahalaga para sa mga magulang na isaisip ang pag-iwas na masaktan ang mga bata

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Taon-taon, halos isang milyong bata ang namamatay dahil sa injury. Mahigit sa sampung milyon naman ng nangangailangan ng hospital-care para sa mga hindi nakamamatay pinsala. Marami rito ay naiiwanang may panghabang-buhay na kapansan o pinsala sa utak.


Ang mga pinsala ay nakakaapekto sa bata kahit anong edad man ito. Ang mga babae at lalaki na limang taon pababa ang mas may nakakasigurong panganib. Mas maraming lalaki kaysa babae ang namamatay nang dahil sa mga pinsala.

Ang pinakamadalas na uri ng pinsala ay ang mga traffic injuries, hindi nakamamatay na pagkalunod (madalas ding tawaging muntik na pagkalunod), pagkasunog, pagkalaglag at pagkalason.

Ang traffic injuries at ang pagkalunod ang mga nangungunang sanhi ng injury-related deaths.

Ang karaniwang lugar kung saan napipinsala ang mga bata ay sa malapit sa kanilang mga tinitirhan.

Halos lahat ng pinsala ay maaaring maiwasan.

Ang mga pamilya, pamayanan, at pamahalaan ay may tungkuling siguraduhing ang karapatan ng mga bata na mamuhay sa ligtas na kapaligiran at mapangalagaan laban sa pinsala.

Sources