Bakit malaking problema sa mga babae ang pagpapakamatay

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Sa pangkalahatan, ang pagpapakamatay ay tatlong beses na higit ang taas sa mga lalaki kaysa mga babae. Ang ibig sabihin nito ay: sa bawat babaeng nagpapakamatay ay may 3 hanggang 4 na lalaking nagpapakamatay. Subalit sa kaso ng mga nagtatangkang magpakamatay, ito ay kabaligtaran: ang mga kababaihan ay tatlong beses na kasing dalas ng mga kalalakihan.

Subalit sa mga developing countries, ang mga bilang na ito ay malaki ang pagkakaiba. Ang bilang ng mga kababaihang nagpakamatay ay patuloy na tumataas, at ang agwat nito sa bilang ng mga namatay na mga lalaki at babae ay paliit nang paliit. Ang mga mga may asawang batang babae sa mga ganitong bansa ay higit na mas malaking panganib na tapusin ang kanilang buhay. Sa South India, halimbawa, ang bilang ng nagpakamatay na mga batang babae ang isa sa pinakamataas sa buong mundo. Sa taong 2015, ang pagpapakamatay ang nangungunang dahilan ng pagkamatay sa mga kabataang kababaihan saan man sa mundo. Nalaman din na, pagdating sa mga kamatayan ng mga kababaihan may edad mula 15 hanggang 19, karamiihan sa kanila ay namatay dahil sa pananakit sa sarili kaysa mga aksidente sa lansangan, mga sakit tulad ng HIV/AIDS o trangkaso) at komplikasyong dulot ng pagbubuntis.

Sources
  • Felicitas Heyne, Psychologist
  • Audiopedia ID: fil020903