Bakit mas mapanganib sa akin bilang babae ang droga at alak

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Bilang karagdagan sa mga pinsalang idudulot ng mapang-abusong gamit ng droga at alak, ang mga kababaihan ay nahaharap din sa mga espesyal na problema sa kalusugan:

Ang babaeng umiinom ng maraming alak at gumamit ng maraming droga ay mas malamang magkasakit sa atay kaysa sa lalaki.

Maraming mga babae ang natutulak sa sex nang hindi nila kagusutuhan kapag sila ay uminom ng alak o gumamait ng droga. Ito ay nauuwi sa hindi inaasahang pagbubuntis, impeksiyon sa HIV at ibang STIs.

Kapag ang buntis na babae ay umiinom ng alak, naninigarilyo o gumagamit ng droga, ang bata ay gayon din. Kapag ginagamit sa pagbubuntis, ang droga at alak ay ito ay magdudulot ng pinsala sa batang ipanganganak at problema sa kaisipan, tulad ng:

  • problema sa puso, buto, ari, ulo at mukha.
  • mababang timbang.
  • mabagal na paglaki.
  • hirap at bagal matuto.
  • problema sa pag-uugali.
  • Ang sanggol ay maaari ring ipanganak na lulong sa droga at makaranas ng "withdrawal symptoms" tulad ng sa matanda.

Mas ikinahihiya ng mga babae: Sa mas maraming pamayanan, ang pag-uugali ng babae sa publiko ay mas kontrolado kaysa sa lalaki. Kadalasang mas tanggap ang paggamit ng lalaki ng droga at alak kaysa sa babae. Kapag nawalan ng kontrol sa publiko ang isang babae dahil sa paggamit ng alak o droga, iiisiping sya ay isang pariwara, kahit na hindi sya nakikipagtalik kung kani-kanino. Upang maiwasan ang kahihiyan, mas madalas na paunti-unti ang pag-inom ng babae ngunit sa mahabang panahon, kaysa uminom nang marami ng isang beses lamang. Ang ganitong pag-inom ay mas madali sa pag-kontol ng kaniyang pag-uugali. Maaaring maiilihim niya ito at hindi siya mapa-rehab. Lahat ng ganitong gawain ay nakadaragdag sa pinsala sa paggamit ng alak at droga.

Ang maling paggamit sa alak at droga ay nakapagpapalala sa mga marahas na sitwasyon lalo na sa tahanan: Ang mga babaeng may kabiyak na labis ang paggamit ng droga at alak ay kadalasang nauuwi sa pambubugbog o pagkamatay.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil010307