Bakit nagtitiis ang mga babae sa mga lalaking nananakit sa kanila

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

"Bakit siya nagtitiis?, " ang kalimitang unang tanong ng mga tao kapag nakakarinig sila ng tungkol sa mga babaeng naaabuso. Maraming dahilan kung bakit ay isang babae ay mas pinipiling manatili sa isang relasyong mapang-abuso. Ang ilan sa mga ito ay:

  • takot at pagbabanta: Maaaring sinabihan siya ng lalaki na papatayin siya, ang kanyang anak, o ang kanyang ina. . kapag siya ay umalis. Maaaring naiisip niya na ginagawa niya ang lahat para mapangalagaan ang kanyang sarili at ibang tao sa pananatili sa kanilang relasyon.
  • walang pera at walang pupuntahan: Ito ay totoo lalo na kung ang lalaki ang siyang humahawak ng pera at hindi siya pinapayagan na makita ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan.
  • walang proteksyon: Maaaring walang makapipigil na habulin siya at patayin siya.
  • kahihiyan: Maaaring iniisip niyang kahit papano ay kasalanan niya ang nangyayari sa kaniya, at ito ay nararapat lamang.
  • pangrelihiyon o pangkulturang paniniwala: Maaaring iniisip niyang tungkulin niyang panatilihing buo ang kanilang pagsasama, kahit anupaman ang mangyari.
  • umaasang magbabago: Naiisip niyang mahal pa niya ang lalaki, at gusto niyang ipagpatuloy ang relasyon. Umaasa siyang may pag-asang tumigil ang karahasan.
  • nakokonsiyensiyang mawalan ng ama ang mga anak.

Siguro ang mas magandang tanong ay, "Bakit hindi na lang ang lalaki ang umalis?" Kung siya ang tatanungin, sasabihin niyang personal na problema niya iyon at siya ang dapat umayos. Maling isiping ang karahasan ay kaniyang problema lamang.

Ang buong pamayanan ay dapat na maging responsable sa kalusugan at kapakanan ng bawat taong naninirahan duon.

Ang lalaki ang gumagawa ng krimen sa paglabag niya sa karapatan ng babaeng mamuhay ng ligtas sa pananakit ng pisikal, o sa pagpatay sa kaniya. Dapat pigilin at kwestiyunin ang kaniyang mga ginagawa.


Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil020114