Biện pháp đếm ngày tiến hành thế nào

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/Bi%E1%BB%87n_ph%C3%A1p_%C4%91%E1%BA%BFm_ng%C3%A0y_ti%E1%BA%BFn_h%C3%A0nh_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o

Với biện pháp đếm ngày, thì bạn không giao hợp trong bất cứ thời điểm nào mà bạn có thể dễ thụ thai. Biện pháp này có thể chỉ được dùng nếu bạn có chu kỳ đều đặn kéo dài khoảng giữa 26 và 32 ngày. Điều này có nghĩa là thời gian từ ngày đầu tiên của một kỳ kinh hàng tháng đến ngày đầu tiên của kỳ kinh kế tiếp phải ít nhất 26 ngày, và không nhiều hơn 32 ngày.

Biện pháp này thường sẽ có tác dụng nếu bạn có gần với cùng số ngày từ một kỳ kinh hàng tháng đến kỳ kế tiếp (chu kỳ đều đặn). Nhưng nếu bạn có một kỳ kinh có chiều dài khác đi, thì bạn có thể dễ dàng có thai. Phụ nữ thường có một kỳ kinh có thời gian dài khác đi khi họ bị bệnh hoặc cảm thấy nhiều căng thẳng. Do vậy nếu bạn bệnh hoặc cảm thấy căng thẳng, thì sẽ tốt nhất cho bạn khi dùng một biện pháp ngừa thai khác cho đến khi bạn khỏe và chu kỳ của bạn trở lại bình thường.


Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi020511