Biện pháp nội tiết tố của kế hoạch hóa gia đình hoạt động như thế nào

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/Bi%E1%BB%87n_ph%C3%A1p_n%E1%BB%99i_ti%E1%BA%BFt_t%E1%BB%91_c%E1%BB%A7a_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_h%C3%B3a_gia_%C4%91%C3%ACnh_ho%E1%BA%A1t_%C4%91%E1%BB%99ng_nh%C6%B0_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o

Những biện pháp này chứa nội tiết tố, gọi là estrogen và progestin, chúng cũng tương tự như estrogen và progesterone mà một người phụ nữ tạo ra trong cơ thể mình. Biện pháp nội tiết tố gồm có:

  • Thuốc viên, mà người phụ nữ uống hàng ngày.
  • Thuốc tiêm, mà được dùng mỗi vài tháng.
  • Thuốc cấy, mà được đưa vào tay người phụ nữ và kéo dài trong vài năm.

Một người phụ nữ kiểm soát được biện pháp nội tiết tố và chúng có thể được dùng mà người đàn ông không biết.

QUAN TRỌNG: Biện pháp nội tiết tố không bảo vệ chống lại STIs hoặc HIV được.

Biện pháp nội tiết tố có tác dụng bằng cách ngăn buồng trứng người phụ nữ phóng thích trứng. Nội tiết tố cũng làm đặc sệt chất nhầy tại cửa tử cung, giúp ngăn tinh trùng vào trong tử cung.

Hầu hết các thuốc viên và thuốc tiêm ngừa thai đều chứa estrogen và progestin. Chúng được gọi là thuốc viên hoặc thuốc tiêm ngừa thai 'kết hợp'. Hai nội tiết tố này cùng nhau tác động để bảo vệ tuyệt vời tránh mang thai. Tuy nhiên, một số phụ nữ không nên dùng thuốc viên hoặc thuốc tiêm có estrogen vì những lý do sức khỏe, hoặc bởi vì họ đang cho con bú.

Thuốc viên chỉ chứa progestin (cũng được thuốc viên thu nhỏ), thuốc cấy, và một vài thuốc viên chỉ chứa một loại nội tiết tố - progestin. Những biện pháp này thì an toàn hơn thuốc viên hoặc thuốc tiêm kết hợp dành cho phụ nữ không dùng được estrogen, hoặc đang cho con bú.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi020418