Các biện pháp ngừa thai tự nhiên hoạt động như thế nào

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/C%C3%A1c_bi%E1%BB%87n_ph%C3%A1p_ng%E1%BB%ABa_thai_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn_ho%E1%BA%A1t_%C4%91%E1%BB%99ng_nh%C6%B0_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o

Cũng có 3 biện pháp tránh thai mà không cần dùng bất kỳ dụng cụ hoặc chất hóa học (giống biện pháp rào chắn) hoặc loại thuốc nào (giống biện pháp nội tiết tố).

Các biện pháp đó là:

  • cho con bú mẹ trong 6 tháng đầu tiên
  • biện pháp chất nhầy
  • biện pháp đếm ngày

QUAN TRỌNG: Các biện pháp ngừa thai tự nhiên không bảo vệ chống lại STI, bao gồm HIV được. Nếu bạn dùng bất cứ biên pháp tự nhiên nào kể ở đây, thì bạn vẫn sẽ cần nghĩ cách khác để bảo vệ bạn khỏi những bệnh này.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi020502