Các xung đột hôn nhân thường gặp là gì

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/C%C3%A1c_xung_%C4%91%E1%BB%99t_h%C3%B4n_nh%C3%A2n_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_g%E1%BA%B7p_l%C3%A0_g%C3%AC

Các xung đột trong hôn nhân thường gặp bao gồm:

* Xung đột về vai trò trong gia đình
* Xung đột về vấn đề làm việc nhà
* Xung đột về con cái 
  • Xung đột về chuyện chăn gối
Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi021004