Cách dùng thuốc ngừa thai viên kết hợp như thế nào

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/C%C3%A1ch_d%C3%B9ng_thu%E1%BB%91c_ng%E1%BB%ABa_thai_vi%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_h%E1%BB%A3p_nh%C6%B0_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o

Thuốc viên ngừa thai được đóng gói theo vỉ 21 hoặc 28 viên. Nếu bạn dùng vỉ 28 ngày, hãy uống ngày một viên. Ngay khi bạn vừa uống xong một vỉ, thì bắt đầu uống vỉ khác. (7 viên cuối cùng trong vỉ 28 ngày được làm từ đường. Chúng không có chứa nội tiết tố. Các viên đường này để giúp bạn nhớ uống ngày một viên.)

Nếu bạn dùng vỉ 28 ngày, hãy uống một viên mỗi ngày trong 21 ngày, rồi chờ 7 ngày trước khi bắt đầu vỉ mới. Kinh nguyệt của bạn thường sẽ đến trong những ngày bạn không dùng thuốc. Nhưng hãy bắt đầu vỉ mới ngay cả khi kinh nguyệt của bạn không đến.

Cả vỉ 21 ngày và 28 ngày, hãy uống viên đầu tiên vào ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt của bạn. Với cách này thì bạn sẽ được bảo vệ ngay lập tức. Nếu sau ngày đầu tiên, thì bạn có thể bắt đầu dùng thuốc vào bất cứ ngày nào trong 7 ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt. Nhưng bạn sẽ không được bảo vệ ngay lập tức, do vậy trong 2 tuần đầu uống thuốc ngừa thai thì bạn nên dùng một biện pháp ngừa thai khác hoặc không quan hệ tình dục. Bạn phải uống một viên mỗi ngày, ngay cả khi bạn không quan hệ. Cố gắng uống thuốc vào cùng một thời gian trong ngày. Nó có thể giúp bạn nhớ rằng bạn sẽ luôn bắt đầu vỉ mới vào cùng một ngày trong tuần.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi020426