Có những biện pháp kế hoạch hóa gia đình vĩnh viễn nào

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/C%C3%B3_nh%E1%BB%AFng_bi%E1%BB%87n_ph%C3%A1p_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_h%C3%B3a_gia_%C4%91%C3%ACnh_v%C4%A9nh_vi%E1%BB%85n_n%C3%A0o

Có những phẫu thuật mà làm cho một người đàn ông hoặc một phụ nữ hầu như không thể có con nữa. Vì những phẫu thuật này là vĩnh viễn, nên chúng chỉ tốt cho những bà hoặc ông mà chắc chắn rằng họ không muốn có thêm con.

Phẫu thuật để không có thêm con được gọi là triệt sản hoặc

  • Thắt ống dẫn tinh (cho đàn ông)
  • Thắt ống dẫn trứng (cho phụ nữ)

Để làm một trong những phẫu thuật này, bạn phải đến trung tâm y tế hoặc bệnh viện. Phẫu thuật thì nhanh chóng và an toàn, và không gây tác dụng phụ.

QUAN TRỌNG: Triệt sản không bảo vệ chống lại STI, gồm cả HIV được. Do vậy bạn sẽ vẫn cần nghĩ cách bảo vệ mình khỏi những nhiễm khuẩn này.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi020518