Có những loại bạo hành nào chống lại phụ nữ

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/C%C3%B3_nh%E1%BB%AFng_lo%E1%BA%A1i_b%E1%BA%A1o_h%C3%A0nh_n%C3%A0o_ch%E1%BB%91ng_l%E1%BA%A1i_ph%E1%BB%A5_n%E1%BB%AF

Có nhiều cách khác nhau mà một người đàn ông gắng dành quyền lực hơn người phụ nữ. Đánh đập chỉ là một trong những cách đó. Nhưng tất cả có thể làm tổn thương một người phụ nữ:

Lạm dụng tình cảm: Người đàn ông lăng mạ người phụ nữ, đàn áp cô ấy, hoặc làm cho cô ấy nghĩ rằng mình sắp nổi điên.

Kiểm soát tiền bạc: Người đàn ông cố giữ ngăn người phụ nữ tìm việc làm hoặc tự tạo ra thu nhập. Anh ta bắt cô ấy hỏi xin mọi khoản tiền mà cô ấy cần. Hoặc anh ta có thể ép buộc cô ấy làm việc và rồi thu khoản tiền mà cô ấy kiếm được.

Lạm dụng tình dục: Người đàn ông buộc người phụ nữ làm những việc liên quan tình dục trái với ý của cô ấy, hoặc tấn công thể xác với những bộ phận sinh dục trên người cô ấy. Anh ta đối xử với cô ấy như là đồ vật.

Trách mắng cô ấy: Người đàn ông nói rằng lạm dụng đã thật sự không xảy ra, rằng nó không nghiêm trọng, hoặc đó là vì lỗi của người phụ nữ.

Sử dụng con cái: Người đàn ông sử dụng con cái để làm cho người phụ nữ cảm thấy có tội, hoặc để làm tổn thương cô ấy.

Bởi vì Anh ta là 'Đàn ông': Người đàn ông sử dụng thực tế anh ta là đàn ông như là một cái cớ để đối xử với người phụ nữ như đầy tớ. Anh ta ra tất cả quyết định và bảo cô ấy rằng, là một người phụ nữ, thì cô ấy không có quyền phản kháng.

Hăm dọa: Người đàn ông dùng cái nhìn, hành động, giọng nói, hoặc đưa ra hăm dọa để làm cho người phụ nữ cảm thấy sợ rằng anh ta sẽ làm tổn thương cô ấy.

Cách ly: Người đàn ông kiểm soát mọi thứ mà người phụ nữ làm - những ai mà cô ấy sẽ gặp gỡ và trò chuyện, và những nơi mà cô ấy đến.

Một dạng lạm dụng thường chuyển thành dạng khác. Quyền lực và sự kiểm soát là những nguyên nhân đằng sau tất cả những hành động này.

Trong nhiều trường hợp, lạm dụng bằng lời nói sau một hồi sẽ trở thành lạm dụng thể xác. Dường như không giống như lúc đầu, nhưng người đàn ông có thể dần dần bắt đầu 'vô tình' đẩy hoặc đụng vào người phụ nữ, hoặc bắt đầu ngồi xuống chỗ mà người phụ nữ thường ngồi, cho nên cô ấy buộc phải dời chỗ. Nếu hành vi này có tác dụng với anh ta, thì nó có thể tệ hơn cho đến khi anh ta trở nên bạo lực. Không phải tất cả phụ nữ chịu đựng các dạng bạo hành đều bị đánh đập, nhưng tất cả phụ nữ bị đánh đập thì đã phải trải qua những dạng lạm dụng khác.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi020106