Có phải tôi kém quan trọng hơn con trai

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/C%C3%B3_ph%E1%BA%A3i_t%C3%B4i_k%C3%A9m_quan_tr%E1%BB%8Dng_h%C6%A1n_con_trai

Cách mà một phụ nữ nhìn nhận bản thân được hình thành khi cô ấy lớn lên. Rất là quan trọng khi một bé gái cảm nhận tốt về bản thân lúc trẻ, cho nên cô ấy sẽ có thể phát triển đầy đủ và giúp làm cho cộng đồng của cô ấy thành một nơi tốt hơn. Một cô gái có nhiều khả năng học về điều này hơn khi mà gia đình và cộng đồng chỉ ra cho cô ấy về giá trị của mình.

Ở nhiều nơi, con gái được nuôi dạy để tin rằng họ kém quan trọng hơn tụi con trai. Họ được dạy là cảm thấy xấu hổ về cơ thể mình và là phụ nữ, và họ học cách chấp nhận ít giáo dục hơn, ít thức ăn hơn, bị lạm dụng nhiều hơn, và làm việc nhiều hơn anh em trai. Điều này không chỉ làm tổn thương trực tiếp về sức khỏe của họ, mà còn làm cho họ cảm thấy tệ về bản thân và ít có thể đưa ra quyết định đúng để có cuộc sống mạnh khỏe hơn trong tương lai. Khi các bé gái được nuôi dạy theo cách này, thì cộng đồng của họ không coi trọng họ như các bé trai.

Nhưng nếu cộng đồng của bé gái nhận biết được giá trị của từng người - cho dù đó là nam hay nữ - thì cô ấy sẽ lớn lên cảm thấy rằng mình có thể làm cho cuộc sống tốt hơn đối với bản thân và với gia đình và hàng xóm.

Cách mà cộng đồng đối xử với phụ nữ cũng ảnh hưởng cách gia đình đối xử với con gái họ. Ví dụ, nếu một cộng đồng tin rằng con gái nên học những kỹ năng, thì gia đình sống trong cộng đồng đó có nhiều khả năng muốn con gái họ đi học càng lâu dài càng tốt. Nhưng trong một cộng đồng mà phụ nữ chỉ được phép làm 'công việc phụ nữ' và không được phép tham gia bất cứ cuộc hội họp công cộng nào, thì gia đình ít có khả năng tin rằng con gái họ nên được giáo dục.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi020804