Cần nên khám bao nhiêu lần trong suốt thời kỳ mang thai

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/C%E1%BA%A7n_n%C3%AAn_kh%C3%A1m_bao_nhi%C3%AAu_l%E1%BA%A7n_trong_su%E1%BB%91t_th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_mang_thai

Nếu bạn có thai, hãy cố gắng có ít nhất 3 lần khám:

1. Ngay sau khi bạn nghĩ mình có thai. 2. Trong vòng tháng thứ 6 của thai kỳ. 3. Một tháng trước ngày dự định sinh con.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi010718