Chấn thương là gì và nó có thể làm tổn hại sức khỏe tâm thần của tôi như thế nào

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/Ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_l%C3%A0_g%C3%AC_v%C3%A0_n%C3%B3_c%C3%B3_th%E1%BB%83_l%C3%A0m_t%E1%BB%95n_h%E1%BA%A1i_s%E1%BB%A9c_kh%E1%BB%8Fe_t%C3%A2m_th%E1%BA%A7n_c%E1%BB%A7a_t%C3%B4i_nh%C6%B0_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o

Khi điều gì khủng khiếp xảy ra với một người phụ nữ hoặc với người thân của cô ấy, thì cô ấy bị trải qua tổn thương về tinh thần. Một số loại chấn thương thường gặp nhất là bạo lực trong gia đình, hãm hiếp, chiến tranh, tra tấn, và thiên tai.

Chấn thương đe dọa sự khỏe mạnh về thể chất hoặc tâm thần của một người. Kết quả là người đó cảm thấy nguy hiểm, không an toàn, không thể tự giúp bản thân, và không thể tin vào thế giới hoặc vào những người xung quanh họ. Thường cần thời gian để cho một người phụ nữ hồi phục chấn thương, đặc biệt nếu do một người khác gây ra, chứ không phải do thiên nhiên. Chấn thương trải qua như một đứa trẻ, trước khi cô ấy có thể hiểu được điều gì đã xảy ra hoặc nói về nó, chấn thương có thể ảnh hưởng đến người phụ nữ trong nhiều năm mà thậm chí cô ấy không hay biết về nó.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi011506