Dấu hiệu của việc lạm dụng rượu bia và ma túy là gì

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/D%E1%BA%A5u_hi%E1%BB%87u_c%E1%BB%A7a_vi%E1%BB%87c_l%E1%BA%A1m_d%E1%BB%A5ng_r%C6%B0%E1%BB%A3u_bia_v%C3%A0_ma_t%C3%BAy_l%C3%A0_g%C3%AC

Cho dù bất cứ lý do khởi đầu nào, rượu bia và ma túy có thể dễ dàng trở nên bị lạm dụng. Một người đang lạm dụng ma túy hoặc rượu bia nếu họ mất kiểm soát khi họ dùng rượu bia hoặc ma túy, về lượng sử dụng, hoặc về cách hành xử khi đang dùng rượu bia hoặc ma túy.

Sau đây là một số dấu hiệu thông thường mà người ta lạm dụng ma túy hoặc rượu bia. Họ:

  • cảm thấy họ cần một thức uống hoặc một loại thuốc để vượt qua ngày hoặc đêm. Họ có thể dùng nó tại những thời điểm hoặc ở những nơi khác thường, như là vào buổi sáng, hoặc khi họ ở một mình.
  • nói dối về lượng họ hoặc người khác dùng, hoặc cất giấu chúng.
  • có vấn đề về tiền bạc bởi vì số tiền họ chi tiêu để mua ma túy hoặc rượu bia. Một số người phạm tội để có tiền cho ma túy hoặc rượu bia.
  • làm hỏng các buổi tiệc kỷ niệm bởi vì lượng rượu bia họ uống hoặc ma túy họ dùng.
  • xấu hổ về hành vi của mình trong khi đang dùng ma túy hoặc rượu bia.
  • không làm việc như trước đây hoặc sẽ không làm việc như bình thường bởi vì đang dùng rượu bia hoặc ma túy.
  • có vấn đề về hành vi bạo lực. Một người đàn ông có thể trở nên bạo lực hơn với vợ, con, hoặc bạn bè mình.

Nếu dùng ma túy đang làm thay đổi cuộc đời bạn, thì đây là lúc để dừng hoặc dùng ít lại. Tốt hơn là ngưng trước khi ma túy gây hại cho bạn, cho gia đình bạn hoặc cho tình bạn của bạn.


Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi010304