Kế hoạch hóa gia đình là gì

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/K%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_h%C3%B3a_gia_%C4%91%C3%ACnh_l%C3%A0_g%C3%AC

Có số con mà bạn muốn, hoặc khi bạn muốn có chúng, thì được gọi là kế hoạch hóa gia đình. Nếu bạn quyết định chờ đợi để có con, bạn có thể chọn một trong vài phương pháp để tránh thai. Những phương pháp này được gọi là phương pháp kế hoạch hóa gia đình, phương pháp về khoảng cách sinh con, hoặc biện pháp tránh thai.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi020402