Khi nào thì các biện pháp kế hoạch hóa gia đình theo cách tự nhiên không hiệu quả

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/Khi_n%C3%A0o_th%C3%AC_c%C3%A1c_bi%E1%BB%87n_ph%C3%A1p_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_h%C3%B3a_gia_%C4%91%C3%ACnh_theo_c%C3%A1ch_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn_kh%C3%B4ng_hi%E1%BB%87u_qu%E1%BA%A3

Biện pháp chất nhầy và đếm ngày không hiệu quả nếu:

  • bạn ít có quyền kiểm soát được khi bạn sẽ quan hệ tình dục. Trong thời điểm dễ thụ thai, bạn tình phải sẵn lòng chờ đợi và không quan hệ hoặc dùng bao cao su hoặc một số biện pháp rào chắn khác.
  • dấu hiệu thụ thai của bạn thay đổi theo từng tháng. Bạn sẽ không thể biết được khi nào mình thụ thai.
  • bạn vừa có con hoặc sẩy thai. Khó biết được khi nào bạn sẽ thụ thai trong những thời điểm này.


Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi020507