Kiểu ngừa thai nào nên dùng sau khi phá thai

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/Ki%E1%BB%83u_ng%E1%BB%ABa_thai_n%C3%A0o_n%C3%AAn_d%C3%B9ng_sau_khi_ph%C3%A1_thai

Sau khi phá thai, bạn có thể có thai lại ngay - ngay trong 2 tuần. Nhiều biện pháp ngừa thai cần thời gian để có hiệu quả, do đó hãy nói chuyện với ai đó về ngừa thai và bắt đầu dùng một phương pháp ngay khi có thể.

Thuốc tránh thai: Bạn có thể bắt đầu dùng viên thuốc tránh thai vào cùng ngày với việc phá thai. Đừng chờ để sau hơn 1 tuần.

Vòng tránh thai (IUD): Nếu không có nguy cơ nhiễm trùng, nhân viên y tế được đào tạo có thể đặt một vòng tránh thai ngay sau khi phá thai.

Thuốc tiêm: Nên tiêm lần đầu vào ngày phá thai, hoặc cho đến 1 tuần sau.

Que cấy: Que cấy tránh thai có thể đặt vào ngay trước hoặc ngay sau khi phá thai, hoặc cho đến 1 tuần sau.

Triệt sản nữ: Nếu thai của bạn nhỏ nhỏ 3 tháng, bạn có thể triệt sản trong khi hoặc ngay sau khi phá thai. Quan trọng là bạn phải quyết định cẩn thận. Triệt sản sẽ là vĩnh viễn.

Triệt sản nam: Triệt sản cho nam giới có thể thực hiện bất cứ lúc nào và vĩnh viễn. Quyết định này phải được cân nhắc cẩn thận.

Bao cao su: Bạn và bạn tình của bạn có thể dùng bao cao su ngay khi bạn có quan hệ tình dục trở lại. Bao cao su cũng sẽ bảo vệ chống lại STI, kể cả HIV.

Diệt tinh trùng: Bạn có thể dùng chất diệt tinh trùng ngay khi bạn có quan hệ tình dục trở lại. Không dùng thuốc diệt tinh trùng nếu bạn có HIV, hoặc nếu bạn có nhiều bạn tình.

Màng tránh thai: Nếu không bị nhiễm trùng hoặc bị thương, bạn có thể thích hợp với màng tránh thai sau khi phá thai.

Các biện pháp tự nhiên (dịch tiết và tính ngày): Những biện pháp này không hiệu quả cho đến khi kinh nguyệt hàng tháng của bạn trở lại bình thường.


Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi020210