Làm sao để biết được khi nào đến ngày sinh bé

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_%C4%91%E1%BB%83_bi%E1%BA%BFt_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_khi_n%C3%A0o_%C4%91%E1%BA%BFn_ng%C3%A0y_sinh_b%C3%A9

Hãy cộng thêm 9 tháng 7 ngày vào ngày bắt đầu của kỳ kinh nguyệt cuối cùng. Con bạn sẽ có thể được sinh ra vào bất kỳ thời điểm nào trong vòng 2 tuần trước hoặc sau ngày này.

Nhiều phụ nữ biết khi nào thì đứa trẻ được sinh ra bằng cách tính 10 kỳ trăng trôi qua.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi010704