Làm sao để có thể ngăn ngừa sa tử cung dạ con bị sa

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_%C4%91%E1%BB%83_c%C3%B3_th%E1%BB%83_ng%C4%83n_ng%E1%BB%ABa_sa_t%E1%BB%AD_cung_d%E1%BA%A1_con_b%E1%BB%8B_sa

Nếu một người phụ nữ thường xuyên mang thai, đã có những cơn chuyển dạ dài, hoặc xổ thai quá sớm trong khi chuyển dạ, thì các cơ và dây chằng giữ tử cung có thể đã yếu. Khi điều này xảy ra, tử cung có thể sa một phần hoặc hoàn toàn xuống âm đạo. Đây được gọi là sa tử cung hoặc tử cung sệ xuống. Dấu hiệu của sa tử cung có thể là són tiểu. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể thấy cổ tử cung ở ngay lỗ âm đạo. Để phòng tránh điều này, khoảng cách giữa hai lần sinh con ít nhất là 2 năm. Trong khi chuyển dạ, chỉ rặn khi cổ tử cung đã mở hoàn toàn và khi thật cần thiết phải rặn. Không để cho bất cứ ai đẩy xuống tử cung bạn để nhanh lấy được đứa bé ra.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi010209