Làm sao có thể có mối quan hệ tình cảm mà không quan hệ tình dục

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_c%C3%B3_th%E1%BB%83_c%C3%B3_m%E1%BB%91i_quan_h%E1%BB%87_t%C3%ACnh_c%E1%BA%A3m_m%C3%A0_kh%C3%B4ng_quan_h%E1%BB%87_t%C3%ACnh_d%E1%BB%A5c

Xây dựng một mối quan hệ yêu thương cần thời gian, sự quan tâm, tôn trọng, và tin tưởng từ cả hai bên. Tình dục không phải là cách duy nhất cho ai đó thấy rằng bạn đang quan tâm. Quan hệ tình dục không có nghĩa là bạn sẽ yêu.

Bạn có thể dành thời gian riêng cho nhau mà không có quan hệ tình dục. Bằng cách nói chuyện và chia sẻ kinh nghiệm, bạn có thể học được gì đó quan trọng hơn về nhau - cách bạn nhìn nhận cuộc sống thế nào, những quyết định mà bạn sẽ làm cùng nhau, những kiểu bạn đời hoặc cha mẹ mà mỗi bạn sẽ làm, và bạn cảm thấy thế nào về kế hoạch của nhau về cuộc sống. Vuốt ve nhau (mà không có quan hệ tình dục) có thể cũng tự nó thỏa mãn, và không nguy hiểm chừng nào mà nó không làm bạn mất kiểm soát và có quan hệ tình dục khi bạn chưa sẵn sàng.

Hãy trò chuyện cùng bạn trai mình. Nếu bạn chắc rằng anh ấy là đúng dành cho bạn, nhưng bạn chưa chắc là muốn có quan hệ tình dục, thì hãy nói về những cách để chờ đợi. Bạn có thể nhận thấy rằng anh ấy cũng chưa sẵn sàng cho tình dục. Nếu bạn tôn trọng lẫn nhau, bạn sẽ có thể quyết định cùng nhau.

Hãy trò chuyện với bạn bè mình. Bạn có thể nhận thấy rằng một số bạn gái cũng đối mặt với cùng những lựa chọn khó khăn. Bạn có thể giúp đỡ lẫn nhau tìm cách có quan hệ tình cảm tốt mà không cần tình dục. Hãy nghĩ lại về lời khuyên từ người bạn đã sẵn sàng cho quan hệ tình dục. Người bạn này có thể cố gắng thuyết phục bạn làm điều gì đó mà cô ấy đang làm để bản thân cô ấy cảm thấy tốt hơn về việc làm đó. Điều này được gọi là 'áp lực đồng lứa'.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi020812