Làm sao có thể loại bỏ rác thải một cách an toàn

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_c%C3%B3_th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i_b%E1%BB%8F_r%C3%A1c_th%E1%BA%A3i_m%E1%BB%99t_c%C3%A1ch_an_to%C3%A0n

Nếu không có sự thu gom rác thải ở cấp cộng đồng, thì mỗi gia đình cần có một hố rác để các rác thải được chôn hoặc đốt ở đây mỗi ngày.

Nếu được, hãy chôn, ủ hoặc đốt rác. Nếu bạn chôn rác, phải bảo đảm rằng hố đủ sâu để giữ súc vật và rệp bọ cách xa.

Nếu rác ở trên mặt đất, hãy rào nơi đổ rác và phủ bằng đất bụi để giảm ruồi.

Dùng thức ăn dư thừa để ủ làm phân bón cho cây trồng của bạn.

Cũng có thể tìm những cách an toàn để loại bỏ những vật liệu nguy hiểm và độc hại. Ví dụ, không đốt chất dẻo, bởi vì khói có thể độc, đặc biệt đối với trẻ em, người già, và người bệnh.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi010109