Làm sao có thể ngăn ngừa bệnh tật trong những năm cuối đời

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_c%C3%B3_th%E1%BB%83_ng%C4%83n_ng%E1%BB%ABa_b%E1%BB%87nh_t%E1%BA%ADt_trong_nh%E1%BB%AFng_n%C4%83m_cu%E1%BB%91i_%C4%91%E1%BB%9Di

Một số người nghĩ rằng già đi có nghĩa là sẽ bị bệnh hầu hết thời gian. Nhưng điều này không đúng. Nếu một phụ nữ không cảm thấy khỏe, cô ấy có thể có bệnh mà được điều trị, và điều này không có gì phải làm với tuổi tác. Cô ấy cần điều trị càng sớm càng tốt.

Cố tìm một nhân viên y tế nếu bạn cảm thấy bệnh và không thể tự giải quyết vấn đề của mình.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi010908